Wydaliśmy

Wydaliśmy

Książki medyczne wydane w wydawnictwie Borgis:

 • 83-85284-37-0. Choroby gruczołu sutkowego, Roman Czekanowski
 • 83-85284-49-4. Choroby metaboliczne kości, Janusz Badurski
 • 978-83-85284-90-1. Choroby odbytu, odbytnicy i jelita grubego, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Grochowicz, Andrzej Ziembikiewicz
 • 83-85284-23-0. Choroby śródmiąższowe płuc, red. Stefan Kuś
 • 83-85284-50-8. Cukrzyca. Patogeneza, diagnostyka, leczenie, Ewa Otto Buczkowska
 • 978-83-85284-75-8. Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, Małgorzata Kołodziejczak
 • 83-85284-40-0. Gastroenterologia dziecięca, Franciszek Iwańczak
 • 978-83-85284-81-9. Ginekologia onkologiczna – wiedza i humanizm, red. Jan Zieliński
 • 978-83-85284-93-2. Gruźlica dziecięca, Jerzy Ziołkowski
 • 83-85284-47-8. Interakcje leków z żywnością i alkoholem, red. Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski
 • 83-85284-48-6. Jak uniknąć interakcji pomiędzy lekami a żywnością, Mirosław Jarosz, Katarzyna Wolnicka, Małgorzata Ryżko-Skiba, Wioletta Respondek, Ewa Rychlik
 • 978-83-85284-95-6. Leczenie chorób proktologicznych w okresie ciąży i porodu, red. Małgorzata Kołodziejczak
 • 978-83-85284-85-7. Metoda Case Study, red. Małgorzata Lesińska-Sawicka
 • 83-85284-39-7. Nietrzymanie moczu u dzieci i dorosłych, Grzegorz Paruszkiewicz, D. Gidian
 • 978-83-928021-0-5. Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego, red. Janusz Kowalski, Antoni Koziorowski, Leszek Radwan
 • 83-85284-42-7. Onkologia Kliniczna (wybrane zagadnienia), Barbara Kozakiewicz
 • 83-85284-35-4. Onkologia Kliniczna tom I, red. Maciej Krzakowski
 • 83-85284-36-2. Onkologia Kliniczna tom II, red. Maciej Krzakowski
 • 83-85284-30-3. Osteoporoza (aktualny stan wiedzy), red. Janusz Badurski
 • 83-85284-59-1. Pielęgniarstwo w chirurgii, red. Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza
 • 83-85284-63-X. Pielęgniarstwo w geriatrii, red. Monika Biercewicz, M. Szewczyk, R. Ślusarza
 • 83-85284-60-5. Pielęgniarstwo w neurochirurgii, red. Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza
 • 83-85284-62-1. Pielęgniarstwo w pediatrii, red. Ewa Barczykowska, M. Szewczyk, R. Ślusarza
 • 83-85284-38-9. Ropnie i przetoki odbytu, Małgorzata Kołodziejczak
 • 978-83-85284-83-3. Stan zapalny w pediatrii, Katarzyna Plata-Nazar, Barbara Kamińska, Joanna Renke
 • 978-83-62993-11-6. Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej, Dorota Czajka, Beata Czekała
 • 978-83-62993-05-5. Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych, Dorota Czajka, Beata Czekała
 • 978-83-852846-8-0. Zakażenia chirurgiczne, Krzysztof Bielecki
 • 978-83-62993-08-6. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci, red. Dorota Olczak-Kowalczyk, Leopold Wagner
 • 978-83-62993-09-3. Zarys położnictwa i ginekologii oraz mastologia z elementami fizjokinezyterapii i rehabilitacji, Roman Czekanowski
 • 83-85284-52-4. Zioła a alergia pokarmowa, Anna Taraszewska, Mirosław Jarosz
 • 83-85284-33-8. Ziołolecznictwo w leczeniu chorób wewnętrznych, Jerzy Lutomski, Jan Hasik
 • 978-83-85284-82-6. Czy możemy zrozumieć świat?, Jacek Grzybowski
 • 978-83-85284-91-8. Narażenie układu oddechowego człowieka na zakażenia, Jacek Grzybowski
 • 978-83-60955-00-0. Teoretyczne i praktyczne podstawy infekcjologii (Atlas), Jacek Grzybowski, Piotr Zaborowski
 • 978-83-60955-12-3. Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia, Maria Ciuruś
 • 83-85284-51-6. Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, Maria Hortis-Dzierzbicka
 • 978-83-85284-86-4. Biomarkery procesu zapalnego i stresu oksydacyjnego przydatne w różnicowaniu stanów zapalnych trzustki u ludzi, Monika Jabłonowsk, Halina Milnerowa
 • Ocena wiarygodności i przydatności nowych skal prognozujących śmiertelność na OIT: APACHE IV, SAPS III, MPM III, Grzegorz Niewiński
 • 83-85284-66-4. Mechanizmy chemoprewencyjnego działania nowo syntetyzowanych analogów flufenazyny, Agata Jaszczyszyn, Kazimierz Gąsiorowski
 • 978-83-852846-9-7. Antocyjany z jagód aronii czarnoowocowej w chemoprewencji kancerogenezy in vitro, Jadwiga Barbara Brokos, Kazimierz Gąsiorowski
 • 83-86060-49-2. Witamina C a zakażenia Helicobacter pylori, Mirosław Jarosz
 • PNM 2/2006. Wpływ długotrwałego podawania L-argininy na przebieg zawału serca z uniesieniem odcinka ST, Bronisław Bednarz
 • PNM – suplement z 2006. Wpływ witamin antyoksydacyjnych C+E na przebieg kliniczny ostrego zawału serca, Tomasz Jaxa-Chamiec
 • PNM 1/2007. Przebieg retinopatii u myszy z cukrzycą streptozotocynową po ksenotransplantacji opłaszczonych wysp Langerhansa, Iwona Grabska-liberek
 • PNM 12/2009. Ocena zależności wydzielania adipokin i insulinooporności oraz asocjacji wybranych polimorfizmów genów adiponektyny i rezystyny w otyłości, Wojciech Bik
 • PNM – suplement 2/2012. Ablacja arytmii komorowej u chorych bez organicznej choroby serca, Sebastian Stec
 • PNM – suplement 3/2013. Taktyka postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku obustronnych incydentaloma nadnerczy przebiegających z podkliniczną hiperkortyzolemią, Lucyna Bednarek-Papierska